Clair Internationals likvidation är avslutad

Vänligen notera att likvidation av Clair International AB (publ) är avslutad. På länken nedan finner ni mer information om likvidationen och protokoll samt bilagor från senaste stämman. Eventuella ytterligare frågor besvaras av bolagets likvidator och för dig som behöver komma i kontakt i ärendet vänligen maila likvidator@clair.se

Underlag från senaste Bolagsstämma